Är Du ett f.d apatiskt barn

Är Du ett apatiskt barn? Ett före detta apatiskt barn? Eller är Du anhörig, eller vän till en familj som drabbats av apatiska barnproblemet?

Jag vill Du ska veta att många i Sverige har förstått vad barnet och familjen har gått igenom och hur journalisterna och  barnläkarna har svikit barnet och ibland även barnets familj. ´Men framför allt, framför allt just barnet som använts som instrument och fått lida under den tiden. Det kan också vara så att vuxna som Du inte ens känner har använt Dig.  I engelska läroböcker som inte är kända för de svenska läkarna står det hur oerhört svårt ett barn lider som genomgår det Du har gjort.  Du får gärna kontakta oss om Du så önskar!   Vi vill hjälpa Dig få så god upprättelse det går att få! Vi vill hjälpa Dig med juridisk hjälp, med rehabilitering av sådana som förstår vad Du gått igenom samt rimligt ekonomiskt skadestånd som beror på hur svårt Du drabbats av det svenska systemet.   Vi har kontakt med journalister i tidningar som förstått hur mycket Du fått gå igenom, den otroliga vanmakt och svåra ångest Du upplevt.

 

Lämna en kommentar