Dokumentation av forskningsresultat

Att etiska bedriva forskning mäts också av vilken grad som den insamlade informationen är exakt och precis. Information bör registreras och dokumenteras noggrant den forskning är utformad att risken för fel minskar. Dokumentation är handlingenatt spela in, sammanfatta och/eller kodning av information för framtida bruk.

shutterstock_103902509

Dokumentationen måste vara korrekt att posterna inom forskningsverksamhetenrepresenterar vad faktiskt inträffade under testning/deltagande. Noggrann dokumentation kan också andra att lättare upptäcka eventuella fel som kan ingå i den insamlade informationen. Om information registreras felaktigt kommer kan resultaten av studien inte vara användbart.

Dokumentationen bör genomföras som forskningen inträffar, inte vid ett senare tillfälle. Information kommer sannolikt att vara mer exakt när registreras snart sommöjligt i stället för återställa information från minnet som kan förväxlas.