Experimentella Studier

Till skillnad från en deskriptiv studie är ett experiment en studie där en behandling,förfarande eller program introduceras avsiktligt och ett resultat eller resultat observeras. Den American Heritage Dictionary av det engelska språket definierar ett experiment som ”En test under kontrollerade förhållanden som görs för att påvisa en känd sanning, att undersöka giltigheten av en hypotes eller för att fastställa effekten av något tidigare oprövade.”
shutterstock_259921295Ett riktigt experiment har fyra element: manipulation, kontroll, slumpmässig tilldelning och slumpmässigt urval. De viktigaste av dessa faktorer är manipulation och kontroll. Manipulation innebär att något purposefully ändras av en forskare i miljön. Kontrollen används för att förhindra att utanför faktorer påverka studie resultatet. När något är manipulerade och kontrollerad och resultatet händer , gör det oss mer självsäker att manipulation ”orsakade” resultatet. Dessutom innebär experiment mycket kontrollerat och systematiska förfaranden för att minimera fel och fördomar som ökar också vårt förtroende att manipulation ”orsakade” resultatet.

En annan viktig del av en sann experiment är slumpmässig tilldelning. Random uppdraget innebär att om det finns grupper eller behandlingar i försöket, deltagarna tilldelas till dessa grupper eller behandlingar, eller slumpmässigt (som knäppa av ettmynt). Detta innebär att oavsett vem deltagaren är, har lika stor chans att in i alla grupper eller behandlingar i ett experiment. Denna process bidrar till att de grupper eller behandlingar är liknande i början av studien att det finns mer förtroende att manipulation (grupp eller behandling) ”orsakade” resultatet. Mer information omslumpmässig tilldelning kan hittas i avsnitt slumpmässig tilldelning.