Forskning på samband mellan spelberoende och snabblån

Från den 1/1 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Den stora fördelen är att kommuner och landsting nu är ålagda att förebygga problem med spel om pengar. Personer som har spelmissbruk ska erbjudas stöd och behandling med samma rättigheter som personer med alkoholproblem och drogproblem.

Många rapporter tyder på att spelmissbruk ofta finansieras av kriminalitet, förskingring och mikrolån men i vilket utsträckning är fortfarande en obesvarad fråga trots att vi idag vet relativt mycket om spelberoende.

För att vi ska lära oss mer om i vilken utsträckning personer med spelmissbruk utnyttjar snabblån för att finansiera sitt spelande är en ny forskning på gång. Snabblån och mikrokrediter är små annuitetslån med hög ränta där låntagaren ofta får pengar inom några timmar efter en godkänd låneansökan. Snabblånen har blivit populära eftersom långivarna i hög utsträckning godkänner lån, även till personer med låg kreditvärdighet. Därav är det många personer med spelmissbruk som lockas till snabblån för att snabbt få pengar till att kunna spela mer.

De flesta ansökningar om snabblån ligger på 1000–5000 kr enligt John Smith, redaktör på lanutanuc.com som är en jämförelsetjänst för lån utan UC.

Enligt vår statistik är det lån på 1000-5000 SEK som är vanligast när det gäller just lån utan UC

UC står för Upplysningscentralen och är Sveriges största företag för kreditupplysningar. John menar på att lån utan UC är populära just för att de inte påverkar låntagarens kreditvärdighet negativt när det kommer till andra vanliga hypotekslån som bolån. Det finns teorier kring att en stor del av de personer som tar snabblån på dessa summor använder pengarna till spelmissbruk, men vi behöver lära oss mer om det för att kunna förebygga spelmissbruk och hjälpa de drabbade.

Forskningen kommer pågå under tolv månader med start den 1/10. När forskningsresultaten är publicerade skriver vi en uppföljningsartikel om ämnet.