Variabler inom Forskning

Syftet med all forskning är att beskriva och förklara variansen i världen. Variansen är helt enkelt skillnaden; det vill säga den variation som förekommer naturligt i världen eller som vi skapar

En variabel är antingen en följd av någon kraft eller själv är den kraft som orsakar en ändring en annan variabel. I forkningsexperiment är dessa variabler kallade beroende och oberoende variabler. När en forskare ger ett aktivt läkemedel till en grupp av människor och en placebo eller inaktiva droger, och läkemedlet till en annan grupp av människorär den oberoende variabeln läkemedelsbehandling. Varje persons svar det aktiva läkemedlet eller placebo kallas den beroende variabeln. Detta kan vara många saker beroende vad medicinen är till för, till exempel högt blodtryck eller muskelsmärta. Vi varje experiment manipulerar forskare en oberoende variabel för att avgöra om det orsakar en förändring hos den beroende variabeln.

Ett exempel oberoende och beroende variabler

Som vi lärde oss tidigare i artikeln om deskriptiva studier, så manipuleras inte variabler. De respekteras som de förekommer naturligt och  därefter studeras likheter mellan variabler. ett sätt är alla variabler i beskrivande studier beroende variabler eftersom de studeras i förhållande till alla andra variabler som finns i miljön där forskningen äger rum. beskrivande studier diskuteras variabler inte med hjälp av begreppen ”oberoende” eller ”anhörig”. Istället används namnen variablerna när man diskuterar studien.

Det är exempelvis mer diabetes hos personer med USA än människor som kommer från Östeuropa. I en deskriptiv studie, vill forskaren undersöka hur diabetes (en variabel) är relaterad till en persons genetiska arv (en annan variabel).

Exempel  deskriptiv studie variabler

Variabler är viktigt att förstå eftersom de är de grundläggande enheterna av informationen som tolkas i forskningsstudier. Därför måste forskare noggrant analysera och tolka värdena för varje variabel för att förstå hur saker förhåller sig till varandra i en deskriptiv studie eller vad som hände i ett experiment.