Nya forskningar inom casinospel

Nyligen publicerades nya färska siffror i en forskningsrapport av Göteborgs Universitet som visar att drygt 165 000 svenskar har allvarliga problem med spel om pengar på nätcasinon. Det stora antalet problemspelare gör att spel på casinon idag är ett allvarligt hälsoproblem och forskningen visar även på att unga personer, utlandsfödda och personer med låg socioekonomisk status har större problem med spel än övriga grupper.

Konstant tillväxt

Varje år lyckas 75 % av alla som har problem med spel på nätcasinon förändra sitt beteende och komma tillrätta med problemen. Trots det är tillväxten av problemspelare konstant över tid då det varje år tillkommer nya problemspelare och en viss del får återfall. För att motverka spelproblem har forskningen visat att ökad reglering är den mest effektiva metoden.

2 % av Sveriges befolkning har problem med spel på casino

Forskningen visar att lite drygt 2,3 % av befolkningen i olika länder har problem med spel på casinon, medan Sverige ligger på drygt 2 %, vilket är en ökning från en rapport från 2012:

spelproblem casino 2012

Av de 165 000 svenskar som har ett problem med spel på casino är det 1/7 som har så stora problem att en direkt behandling behövs.

Skillnader mellan kvinnor och män

I Sverige är antalet nya problemspelare på casinon jämnt fördelat mellan män och kvinnor, men kvinnor utvecklar spelproblem senare i livet än män. Forskningsrapporten visar dock att män har större spelproblem då dom spelar vid fler tillfällen, satsar mer pengar och spelar på spel med mycket större risker.

Casinospelens negativa konsekvenser

Det är inte bara för den enskilde spelmissbrukaren som spelproblem får negativa konsekvenser för. Forskningen visar att anhöriga även drabbas av ekonomiska problem och försämrad hälsa, vilket kan leda till separation, problem att betala räkningar och psykisk stress. När det gäller anhöriga är forskningen dock betydligt mindre än om den enskilda spelmissbrukaren. Problemspelare på casinon får i stor utsträckning problem med sin ekonomi och blir skuldsatta, vilket ofta leder till fler missbruk i form av alkohol och narkotika, depression, sömnproblem och självmord.

Förebygga problem med spel på casinon

Forskningen på casinospel visar att reglering och begränsningar av tillgänglighet är verkningsfullt för att förebygga spelproblem. Exempel är:

  • Minimera alkoholtillgänglighet i samband med spel på nätcasinon.
  • Möjligheter att stänga av sig själv från ett casino och sätta gränser för speltid och förluster.
  • Begränsa spelautomaters hastigheter och effekter.
  • Neka möjlighet till spel på kredit.
  • Begränsningar till vinstuttag.

Samtidigt som färre s.k. triggers och minskad tillgänglighet har visat sig vara positivt för att minimera spelproblem ser vi att casinon utvecklas till det motsatta. Varje år lanseras närmare tjugo nya casinon enligt spelsidan CasinoFeber.se. För varje nytt casino som lanseras kan vi se att tillgänglighet på olika enheter blir större och större samtidigt som casinoföretagen satsar ännu mer på gamification och att få sina spelare att spela mer, oftare och för större summor. Förslaget på det nya licenssystemet som kan träda i kraft 2018 är en av åtgärderna för att få många nätcasinon att försvinna från marknaden.